Nasze doświadczenia:

>> zrealizowaliśmy z powodzeniem liczne projekty dla towarzystw ubezpieczeniowych (majątek i życie, ubezpieczenia grupowe i indywidualne, korporacyjne i indywidualne) oraz firm pozaubezpieczeniowych

>> stosujemy taki cykl produkcyjny, iż klient od wstępnej fazy projektu widzi jak wygląda i działa system - w szybki i prosty sposób może dostosowymwać go do swoich potrzeb już w trakcie trwania projektu

>> tworzymy systemy sprzedażowe przynoszące wzrost sprzedaży i rozwój sieci sprzedaży - posiadamy poparte wieloma wdrożeniami doświadczenie w budowie rozwiązań sprzedażowych klasy front end oraz direct dla towarzystw ubezpieczeniowych

>> nasze systemy posiadają zintegrowany flow sprzedażowy oraz mozliwość sprzedaży produktów z uwzględnieniem underwrittingu (pozataryfowe produkty kreowane na wniosek)

>> nasze systemy umożliwiają bardzo szybkie wdrażanie i modyfikowanie produktów samodzielnie przez TU nawet przez osoby bezdoświadczenia informatycznego

 

>> pomagamy przełożyć potrzeby biznesu na wymagania IT - specjalizujemy się w tworzeniu analiz biznesowych, nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy po stronie IT oraz TU i banku

>> znamy ubezpieczeniowe systemy produkcyjne funkcjonujących na rynku polskim

Przykładowe oferowane usługi i systemy:

- poparta wdrożeniami - budowa i wsparcie przy budowie wielokanałowych systemów sprzedażowych nastawionych na optymalizację sieci własnej, rozwój sieci sprzedaży, pozyskanie nowych kanałów oraz wzrost sprzedaży

- budowa systemów kwotacyjnych

- rozszerzanie możliwości systemów o aktywne elementy prosprzedażowe klasy BI

- wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju systemów produkcyjnych - znamy większość z użytkowanych w kraju systemów

- poparta wdrożeniami integracja systemów ubezpieczeniowych z systemami bankowymi

- wsparcie przy wyborze i wdrożeniu systemów produkcyjnych

- budowa i wsparcie dla systemów do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych (obsługa świadczeniodawców, świadczeniobiorców, rozliczenia, kontraktowanie placówek i portale pracodawcy), wsparcie w procesach migracyjnych

- budowa i wsparcie przy budowie systemów klasy SLS

- budowa i wsparcie przy wdrażaniu systemów prowizyjnych

- projektowanie, wdrażanie i wsparcie przy budowie systemów hurtownianych

- budowa i wsparcie przy budowe i wdrażaniu wieloplatformowej bankowości mobilnej

- budowa i wdrażanie systemów klasy workflow i CRM

- budowa systemów zamknięcia miesiąca

- szkolenia i warsztaty z obszarów biznesowych oraz IT dla pracowników TU oraz banków

Realizujemy również projekty:

- wsparcia przy projektowaniu i rozwoju architektury w modelu SOA
- wsparcia przy budowie docelowej architektury systemowej
- budowy systemów automatyzujących procesy przetargowe
- budowy systemów optymalizacji i kontroli jakości pracy zasobów
- projektowania i wdrażanie rozwiązań typu call/contact center
- budowy rozwiązań analitycznych wspierających sprzedaż

- budowy innych dedykowanych rozwiązań systemowych

- dostawy oprogramowania i usług w modelach SaaS i BPO
- wsparcia przy projektowaniu i budowie data center oraz profilowanie pakietów usługowych DC
- budowy strategii biznesowej i IT

Jesteśmy ponadto w stanie dostarczyć zasoby z doświadczeniem ubezpieczeniowym o profilach: kierownik projektu, architekt, projektant, analityk, starszy programista, programista, tester i wsparcie biurowe

 

Nasza oferta

Projekty konsultingowe i IT: